חברת רשת בר הפצה ושליחויות מספקת מגוון שירותי הפצה ושליחויות
למשרדים ולחברות, בעיקר בגוש דן ובכל הארץ בתיאום.

המערך המקצועי של החברה כולל מוקד תפעול, צוות שליחים
 מיומן, צי קטנועים ורכבים חדישים וציוד קשר מתקדם,
המאפשרים מתן מענה בזמן אמת לכל קריאה.